Team

Directeur: Jan Van der Elst
Administratie: Frieda Van Stichel

       

Kleuterteam:

Lagere school:

Zorgjuffen:

Levensbeschouwelijke vakken:

L.O.:

MVD-personeel: